مشاهده آنلاین غرفه بلورآزما نمایشگاه ایران ساخت
ورود به نمایشگاه
logo bloorazma

vector bookمقالات خوب را در اینجا کشف کنید

عینک ایمنی یا محافظ

انواع عینک ایمنی یا محافظ

عینک ایمنی چیست؟ عینک ایمنی یا محافظ، نوعی […]

زمان مطالعه : 18 دقیقه
منبع نوری

انواع منبع نوری تخصصی

در مورد انواع منبع نوری چه می دانید؟ […]

زمان مطالعه : دقیقه
شیمیایی و انواع آن

حلالیت شیمیایی و انواع آن

مقدمه حلالیت یک مفهوم اساسی در شیمی است […]

زمان مطالعه : 21 دقیقه
برداری با اشعه ایکس پزشکی

تصویربرداری با اشعه ایکس پزشکی

هر آنچه باید در مورد اشعه ایکس پزشکی […]

زمان مطالعه : 20 دقیقه
نوری انواع و کاربردها

آشکارساز نوری: انواع و کاربردها

آشکارساز نوری چیست و چه انواعی دارد؟ مقدمه […]

زمان مطالعه : 22 دقیقه
انواع و کاربردها

کروماتوگرافی: انواع و کاربردها

بررسی انواع و کاربرد کروماتوگرافی برخی از مواد […]

زمان مطالعه : 22 دقیقه
8 نوع گروه خونی انسان

تشخیص 8 نوع گروه خونی

چگونه گروه خونی هر فرد تعیین می شود؟ […]

زمان مطالعه : 18 دقیقه
الکتریکی

انواع فرستنده الکتریکی

فرستنده چیست و چه انواعی دارد؟ فرستنده الکتریکی […]

زمان مطالعه : 21 دقیقه
یا شکست سنج

رفراکتومتر یا شکست سنج

رفراکتومتور چه چیزی را اندازه گیری می کند؟ […]

زمان مطالعه : 20 دقیقه